Cine poate sponsoriza?

Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către un ONG.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?
20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei.

Care este baza legală?
Extras din codul fiscal – Cap.III, Art.31:
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Ce trebuie să faceţi?
Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare între firmă şi Programul Sf. Dimitrie, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. După virarea banilor, puteţi primi un raport legat de felul în care s-au folosit aceşti bani şi cu ce rezultate.

Cum puteţi dona?

 • contactându-ne la sediul nostru, unde veţi primi chitanţă în schimbul sumei donate;
 • prin virament bancar în contul Programului Sf. Dimitrie:
 • deschis la Banca Comercială Română, sucursala Cluj

  RO57RNCB0106001668730014

  BCR Cluj, Str. Ghe. Bariţiu Nr. 10-12
  Cod SWIFT RNCB Robu

 • prin mandat poştal, completat cu datele de mai jos, purtând menţiunea “donaţie”;
  Programul Sf. Dimitrie
  Str. Salcâmului, nr. 20, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Cod fiscal 9237010

Apreciem foarte mult implicarea dvs. socială!