2%

”Prevederea 2%” le permite persoanelor fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venituri către una sau mai multe organizaţii non-profit și să susțină, astfel, un proiect de suflet. Dacă renunțați la acest drept, acești bani vor rămâne la Bugetul de Stat. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.doilasuta.ro

Ce trebuie făcut?

Trebuie doar să completaţi una din cererile următoare:

Folosiţi declarația 230 dacă în anul precedent aţi avut numai venituri din salarii sau declarația 200 dacă în anul precedent aţi avut şi venituri din alte surse sau numai venituri din alte surse (activităţi independente, chirii, cedarea folosinţei bunurilor etc).

Completaţi datele dvs. în prima parte a documentului, datați, semnaţi şi trimiteţi cererea fie la Direcţia financiară din localitatea în care aveţi domiciliul în buletin, fie la sediul Programului nostru din str. Salcâmului, nr. 20, Cluj-Napoca, iar noi o vom depune la finanţe în locul dvs.