Evaluare & Orientare

– Screeningul și evaluarea consumului de alcool, alte droguri sau comportamente adictive

– Evaluare  codependență

– Evaluare eligibilitate servicii

– Informare despre alternativele de recuperare disponibile / referire către alte servicii pe baza evaluării

– Orientare și Informare despre alternativele de recuperare disponibile